نتائج الامتحانات النهائية ليسانس

نتائج الامتحانات النهائية ليسانس

السنة الأولى ليسانس

                               السداسي 01                             السداسي 02                               المحضر السنوي

السنة الثانية ليسانس

                               السداسي 03                             السداسي 04                               المحضر السنوي

السنة الثالثة ليسانس : علاقات دولية

                               السداسي 05                            السداسي 06                              المحضر السنوي

السنة الثالثة ليسانس :تنظيم سياسي وإداري

                               السداسي 05                             السداسي 06                               المحضر السنوي

Auteur de l’article : admin

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *