النتائج النهائية للماستر 01 جميع التخصصات

النتائج النهائية للماستر 01 جميع التخصصات

 

الاختصاص                                                   السداسي

إدارة محلية                                                  السداسي الأول.

                                                                السداسي الثاني + النهائي.

سياسة عامة                                                 السداسي الأول.

                                                                السداسي الثاني + النهائي.

دراسات استراتيجية وأمنية                              السداسي الأول.

                                                                السداسي الثاني + النهائي.

Auteur de l’article : admin

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *